CV 2017-10-24T16:10:56+00:00

CV

Navn: Klaus Maar
Adresse: Svanemøllevej 101, 2900 Hellerup

Født: 3. marts 1957

Uddannelse: 

 • Kildegårds Gynasium, Realeksamen 1973
 • Ordrup Maskinsnedkeri, Bygningssnedker 1977
 • Byggeteknisk Højskole, Byggetekniker 1980
 • Byggeteknisk Højskole, Bygningskonstruktør 1982
 • Kunstakademiets Arkitektskole, Arkitekt 1987

Fremmedsprog: Engelsk

Organisering: DANSKE ARK

Erfaringsområde:

 • Bygherrerådgivning
 • Projekteringsledelse, projektering og byggeledelse
 • Skitsering, præsentation og visuel formidling
 • Nybyggeri af administrations- og erhvervsbyggeri
 • Nybyggeri af renrumslaboratorier og produktion
 • Validering af klassificeret produktion og laboratorier
 • Nybyggeri af enfamiliehuse, sommerhuse, tagboliger
 • Drift- og vedligeholdsplaner samt energioptimering
 • Tag- og facaderenovering af etageejendomme
 • Om- og tilbygning, private villaer

Beskæftigelse siden 1982:

2003 – … – Partner i tegnestuen 4arkitekter ApS

 • Bygherrerådgivning. Jorcks Palæ, Bernstorffsvej 52, Hellerup
 • Bygherrerådgivning. Fredet ejendom, Strandgade 10, København
 • Bygningssyn. Christiania, Christianshavn
 • Bygningsgennemgang af samtlige bygninger på Christania (fredede og ikke-fredede) for SBS Byfornyelsesselskab
 • Restaurering. Fredet sidepakhus, Nytorv 7, København
 • Restaurering. Fredet bagpakhus, Nytorv 7, København, for Nordea Ejendomme
 • Restaurering og tilbygning. Fredet villa, Slotsalleen 8, Klampenborg
 • Renovering. Tidligere fredede etageejendomme, Nytorv 11 og 13, København, for Den humanitære støtteforening
 • Restaurering. Villa Maud, fredet hus. Taarbæk strandvej 42A, Taarbæk, for investorgruppe
 • Restaurering. Tagbolig, fredet hus, Købmagergade 15, for investorgruppe
 • Nybyggeri. Hl10 produktion, LEO Pharma A/S, Glostrup
 • Nybyggeri. Laboratoriebyggeri, Gea Niro A/S, i samarbejde med Poul Andreasens tegnestue
 • Nybyggeri. Administrationslokaler for Alpharma A/S, København
 • Nybyggeri. Centrifugelab. for Syntese A/S, København S
 • Nybyggeri. Tre private villaer, Taarbæk strandvej 42, Taarbæk, for investorgruppe
 • Renovering. Etageejendomme på Syvens Alle, Norgesgade, Hollænderdybet og Kongedybet, Kbh. S, for ejerforeningen
 • Tagrenovering. Etageejendom, Manøgade 13, Østerbro, for ejerforeningen.
 • Tagrenovering. Etageejendom Vejrøgade 11-13, Østerbro, for ejerforeningen
 • Tagrenovering. Etageejendom Strandvejen 65, Østerbro, for ejerforeningen
 • Bygherrerådgivning. Tagboliger og nye altaner, Strandboulevarden 97-130 og Korsørgade 37-44, Østerbro
 • Nybyggeri og ombygning. Renrumslaboratorier og kontorer for Xellia, Amager
 • Nybyggeri af transportbygning for Xellia, Amager
 • Fast rådgiver for andelsforeningen AB Rømershus
 • Fast rådgiver for ejerforeningen Schleppegrellsgade 5-7, Nørrebro
 • Fast rådgiver for ejerforeningen Christian X´s Alle 26-54 og 56, Lyngby
 • Fast rådgiver for andelsforeningen Classensgade 43-45, Østerbro
 • Tagboliger. Fanøgade 35-37, Østerbro
 • Renovering. Villa, Viggo Rothes Alle 7A, Charlottenlund

2007 – 2010 – Partner, Qarsoq tegnestue, Nuuk, Grønland (bosat i Danmark)

 • Bygherrerådgivning udført i Danmark og Grønland

2000 – 2007 – Partner, Illussaq tegnestue, Nuuk, Grønland (bosat i Danmark)

 • Nybyggeri. Ny centralskole i Narsarsuaq for Grønlands Hjemmestyre
 • Nybyggeri. 6 personaleboliger for Spar Bank Vest i Nuuk
 • Nybyggeri. 27 personaleboliger for Tele Greenland, Nuuk
 • Nybyggeri. 6 andelsboliger i Sisimiut for ejerforening
 • Renovering. Boligblokke i Maniitsoq, Ilulissat, Narsaq, Sisismiut Aasiaat og Qernertunngiut for boligselskabet INI
 • Renovering. Hangar for Grønlands Lufthavnsvæsen i Kulusuk
 • Nybyggeri. 32 udlejningsboliger i Nuuk for Greenland Ground Contractors

1997 – 2003 – Ledende medarbejder hos Kgl. Bygningsinspektør David Bretton-Meyer, Hellerup

 • Nybyggeri. Laboratoriebygning for GEUS, København
 • Ombygning. Undervisningslokaler, laboratorier og kontorer for Geologisk og Geografisk Institut (GEO-center) under Københavns Universitet
 • Indretning. Forskningsbibliotek for Geografisk Institut, København
 • Indretning. Fælles kantine for GEO-center, København
 • Indretning. Sterilproduktion og laboratorier for Dumex-Alpharma A/S, Amager
 • Ombygning. Hovedsæde for Red Barnet, Nørrebro
 • Ombygning. Administrations- og undervisningsfaciliteter for Danmarks Sygeplejerske Højskole, Østerbro
 • Nybyggeri. Fucidin Finrens for Løvens kemiske fabrik, Glostrup
 • Nybyggeri. Syntesebygning for Løvens kemiske fabrik, Glostrup
 • Indretning. Laboratorium for NMR-scanner for Københavns Universitet. Fredet bygning
 • Nybyggeri. Eksplosionssikret tanklager for LEO Pharma A/S, Glostrup
 • Facaderenovering. Kontorhus, Amaliegade, København. Fredet bygning
 • Nybyggeri. Tabletfabrik for LEO Pharma A/S, Glostrup

1997 – Projektansat hos Arkitekter og byplanlæggere Skaarup & Jespersen, Hellerup

 • Projektering af nyt forskningscenter med laboratorier og administration i Hørsholm for NCC, Rasmussen og Schiøtz

1994 – 1997 – Tegnestuen Nuuk i Nuuk, Grønland

 • Nybyggeri. 80 boliger i to etager, ”Fiskerbyen” i Nuuk
 • Nybyggeri. Iværksætterhus i Nuuk
 • Nybyggeri. 10 rækkehuse som andelsboliger, Nuuk
 • Nybyggeri. Administration for Kanukoka (Kommunernes Landsforening) i Nuuk
 • Nybyggeri. Administration for Tele Greenland i Nuuk
 • Udviklingsprojekt. Forbrændingsanlæg til 6 større grønlandske byer i samarbejde med Carl Bro
 • Udviklingsprojekt. Nyt hovedsæde for Tele Greenland i Nuuk
 • Konkurrence. Grønlands Naturinstitut
 • Renovering. Hans Egedes Hus i Nuuk. Grønlands ældste bygning
 • Renovering. Centralskole i Aasiaat
 • Renovering. Centralskole i Ilulissat
 • Renovering. Børneinstitutioner i Nuuk

1991 – 1994 – Erik Møllers Tegnestue v. Kgl. Bygningsinspektør Jens Fredslund, København

Del af projekteringsteam for udbygning af Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole (KVL) på Frederiksberg. Bygningsmassen på KVL er delvis fredet

 • Generalplan for udbygning af KVL
 • Nybyggeri. Kollegium og administration for Danida på KVL
 • Nybyggeri. Veterinær- og jordbrugsbibliotek, KVL
 • Nybyggeri. Dyrehospital for mindre husdyr, KVL
 • Ombygning. Undervisningsafsnit, KVL
 • Ombygning. Diverse auditorier, KVL
 • Ombygning. Kantinefaciliteter, KVL
 • Ombygning. Staldafsnit og operationsafsnit, KVL
 • Nybyggeri. Forskningslaboratorier og undervisningsafsnit for Levnedsmiddel- og Ernæringsområdet, KVL

1988 – 1991 – Jesper Rasmussens Tegnestue, Hellerup

 • Nybyggeri. Administrationsbyggeri for Max Sibbern, Herlev
 • Nybyggeri. Etageejendomme i Randers, Vejle og København
 • Nybyggeri. Ældreboliger i Glostrup
 • Konkurrence. Sterling Airways hangar
 • Konkurrence. Byudvidelse Esbjerg Øst
 • Konkurrence. Universitetet i Lund (indkøb)
 • Udviklingsprojekt. Nye stationer til Odense, Ringsted og Århus for DSB
 • Brandsikring. Etageejendomme, Frederiksberg og Østerbro
 • Udviklingsprojekt. Ny bebyggelse ved Nordhavnen i København for NCC, Rasmussen og Schiøtz
 • Nybyggeri. Landbrugscenter i Nigeria for NCC, Rasmussen & Schiøtz
 • Nybyggeri. Almennyttig boligbebyggelse på Frederiksberg
 • Udviklingsprojekt. Byudvikling i Pakistan for NCC, Rasmussen & Schiøtz
 • Udviklingsprojekt. Huse til export for Hosby A/S

1985 – 1988 – Peter Mattssons Tegnestue, Hellerup

 • Nybyggeri. Dobbelthuse i Ordrup, Taarbæk, Gentofte og Hellerup
 • Nybyggeri. 5 rækkehuse i Ordrup
 • Nybyggeri. Etageejendom i Charlottenlund
 • Genopbygning. Fredet gård, Tipperupsminde, Fredensborg
 • Ombygning. Fredet bygning til cafe ”On the sunny side” i Nyhavn
 • Ombygning. Restaurant Verona, Østerbro
 • Ombygning. Fredet bygning til restaurant, cafe og selskabslokaler på Jægersborg Hotel, Jægersborg
 • Ombygning. Westend 1-3, fredet etageejendom i København

1982 – Projektansat i Arkitektfirma Dominia A/S, København

 • Byggeledelse og fagtilsyn. Renovering af 8 boligblokke, Brøndby Nord