Erhvervskunder  2017-10-24T15:49:04+00:00

Erhvervskunder

4arkitekter rådgivning har en bred kontaktflade med projektudviklere og erhvervskunder i Danmark og Grønland.

Vi hjælper projektudviklere med at afklare muligheder for bebyggelse på aktuelle grunde inden for den gældende lovgivning samt eventuelle muligheder for at påvirke regelsættet. Vi skitserer og budgetterer på de indledende stadier og vi kan, efter det aktuelle areal er erhvervet udfører ideoplæg og bygherreprogram.

For erhvervsmæglere udarbejder vi hurtigere indretningsforslag for mulige lejere, hjælper med farve- og lyssætning samt fremkommer med forslag til ”arkitekt- og designløft” af out-datede bygninger og lejemål.

For medicinalindustrien laver vi indretning af laboratorier og renrums-laboratorier, nybyggeri at produktions- og lagerbygninger samt løbende DV.